Дижитал
Мэргэжилтэн

Мэргэжил таниулах

Бидний тухай

    Голомт банк “ДИЖИТАЛ МЭРГЭЖИЛТЭН” хөтөлбөрөөрөө дамжуулж ЕБС сурагч дүү нартаа Мэргэжил таниулах өдөрлөг зохион байгуулдаг билээ. Энэхүү өдөрлөгийн зорилго нь ЕБС-ийн сурагчдад цаашдын ирээдүйн мэргэжлээ зөв сонгоход туслалцаа үзүүлэхэд оршино. Өдөрлөгийн хүрээнд Голомт банкны МТХ-ийн expert-үүд мэдээллийн технологийн чиглэлээр илтгэл тавьж МУИС, ШУТИС-ийн төлөөлөл болсон оюутнууд сурагчдад чиглэл, зөвлөмж өгч ажилладаг.

Зурагнууд

Мэргэжил таниулах цуврал