Дижитал мэргэжилтэн хөтөлбөр нь их дээд сургуулиудын оюутан залууст чиглэсэн дэд хөтөлбөр бөгөөд олон улсын Internship хөтөлбөрийг Монгол улсдаа нутагшуулах зорилгоор зохион байгуулж байна.

Click me

Internship 2k20

Дижитал мэргэжилтэн хөтөлбөр нь их дээд сургуулиудын оюутан залууст чиглэсэн дэд хөтөлбөр бөгөөд олон улсын internship хөтөлбөрийг Монгол улсдаа нутагшуулах зорилгоор зохион байгуулж байна. Internship хөтөлбөр нь тухайн оюутанд суралцаж байх хугацаанд нь ажлын байранд тодорхой хугацаанд цалинтай дадлагашуулах зорилготой юм. Голомт банкны мэдээллийн технологийн хэсгийн хамт олон одоогийн байдлаар 80 орчим оюутан залуусыг энэхүү хөтөлбөртөө хамрагдуулаад байна.

Бодит орчин

Серверийн тоног төхөөрөмж, хэрэглээнд нэвтэрсэн hardware болон software дээр ментороос чиглэл авч ажиллах боломжтой.

Цалинтай дадлага

Идэвх оролцоо, бүтээлч сэтгэлгээ, санаачилга болон ажлын үр дүнг харгалзан үзэж урамшуулал олгодог.

Networking боломжууд

Мэдээллийн Технологийн Хэсгийн алба, хэлтэс, нэгж бүрт ажиллаж буй экспертүүдтэй networking үүсгэх боломжтой.

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Б. Амаржаргал

Системийн хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Б. Бат-Эрдэнэ

Програм хангамжийн хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
4-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Г. Буян-Оргих

Дата анализын албанд дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
4-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Г. Дашранжин

Програм хангамжийн хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
2-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

А. Дагвацэрэн

Системийн хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

М. Дөлгөөн

Програм хангамжийн хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

А. Энх-Эрдэнэ

Системийн хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Г. Эрдэнэбат

Програм хангамжийн хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
4-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Э. Гансонор

Дижитал банкны хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
4-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

А. Халиун

Системийн хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

А. Намуунаа

Системийн хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
4-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

М. Наранбат

Програм хангамжийн хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Э. Насан-Өлзий

Дата удирдлагын албанд дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Б. Оюунтөгс

Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
2-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

И. Сайнжаргал

Програм хангамжийн хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Б. Цогт-Очир

Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Ч. Төгөлдөр

Програм хангамжийн хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

З. Гантүшиг

Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
2-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Э. Түвшинзаяа

Дижитал банкны хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
4-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Ц. Золжаргал

Системийн хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
4-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Б. Амаржаргал

Системийн хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Б. Бат-Эрдэнэ

Програм хангамжийн хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
4-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Г. Буян-Оргих

Дата анализын албанд дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
4-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Г. Дашранжин

Програм хангамжийн хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
2-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

А. Дагвацэрэн

Системийн хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

М. Дөлгөөн

Програм хангамжийн хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

А. Энх-Эрдэнэ

Системийн хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Г. Эрдэнэбат

Програм хангамжийн хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
4-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Э. Гансонор

Дижитал банкны хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
4-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

А. Халиун

Системийн хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

А. Намуунаа

Системийн хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
4-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

М. Наранбат

Програм хангамжийн хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Э. Насан-Өлзий

Дата удирдлагын албанд дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Б. Оюунтөгс

Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
2-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

И. Сайнжаргал

Програм хангамжийн хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Б. Цогт-Очир

Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Ч. Төгөлдөр

Програм хангамжийн хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
3-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

З. Гантүшиг

Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
2-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Э. Түвшинзаяа

Дижитал банкны хэлтэст дадлагажигч

МУИС - ХШУИС-ийн
4-р дамжааны оюутан

Дижитал МэрГэжиЛТэн

Ц. Золжаргал

Системийн хэлтэст дадлагажигч

ШУТИС - МХТС-ийн
4-р дамжааны оюутан

Marija Zivanovic-Smith — SVP, Corporate Marketing, Communications & External Affairs, NCR

“Agencies are a dime a dozen, but true agents are rare. Whiteboard is a team of true agents. They turned our roadblocks into an invitation to come alongside our team, find clarity, and help us move fast. When we needed it most, they have been an invaluable partner.”

Marija Zivanovic-Smith — SVP, Corporate Marketing, Communications & External Affairs, NCR

“Agencies are a dime a dozen, but true agents are rare. Whiteboard is a team of true agents. They turned our roadblocks into an invitation to come alongside our team, find clarity, and help us move fast. When we needed it most, they have been an invaluable partner.”

Бидний Дурсамж

  • АЖЛЫН ХАМТ ОЛОН

  • ЯВГАН АЯЛАЛ

  • МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТУУД

  • MOVIE NIGHT & "ӨГЛӨӨНИЙ ХҮН" PODCAST