Хөтөлбөр

Зохион байгуулагч: Голомт банк, Мэдээллийн технологийн хэсэг
Огноо: 2021.05.12 16:00
Хаана: Zoom online meeting

16:00 - 16:10 НЭЭЛТ
16:10 - 16:30 ABOUT INTERNSHIP 2k20
Б.Оюунтөгс - Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтэс, Aдминистратор
16:30 - 16:50 БИЗНЕСИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
М.Отгонбаяр – Стратеги хамтын ажиллагааны хэлтэс, Хэлтэсийн захирал
16:50 - 17:10 INFRA AUTOMATION CYCLE
Г.Баярхүү - Системийн хэтэс, Solution engineer
17:10 - 17:30 DEV-HACKATHON EXPERIENCE
Л.Бат-Эрдэнэ - Програм хөгжүүлэлтийн хэлтэс, Системийн шинжээч
17:30 - 17:50 UI/UX 101
Б.Тэлмэн - Стратеги хамтын ажиллагааны хэлтэс, UX инженер
17:50 - 18:10 DATA SCIENCE @Golomtbank
А.Индра - Дата Удирдлагын хэлтэс, Дата Сайнтист
18:10 - 18:30 LEARN TO HACK BY PLAYING CTF
А.Энхболд - Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтэс, Кибер аюулгүй байдлын администратор
18:30 - 18:50 SOFTWARE ENGINEERING CAREER PATH
Д.Төрболд - Програм хөгжүүлэлтийн хэлтэс, Системийн шинжээч
18:50 - 19:10 DATA ENGINEERING
П.Бөхбаяр - Whispir company, Дата инженер

Оролцогч: Бүх их дээд сургуулиудын оюутнуудад нээлттэй
Онцлох: Голомт банкинд дадлага хийх 20 оюутанг шалгаруулна
Шалгаруулалт: Эхний шатны шалгаруулалтыг CV дээр үндэслэж хийнэ

Илтгэгчид

Ганболд
Баярхүү

Голомт банкны
Системийн хэлтэс
Solution инженер

Пүрэвсүрэн
Бөхбаяр


Whispir company
Дата инженер

Лоохууз
Бат-Эрдэнэ

Голомт банкны
Програм хөгжүүлэлтийн хэлтэс
Системийн шинжээч

Молом
Отгонбаяр

Голомт банкны
Стратеги хамтын ажиллагааны хэлтэс
Захирал

Дугарсүрэн
Төрбөлд

Голомт банкны
Програм хөгжүүлэлтийн хэлтэс
Системийн шинжээч

Баянмөнх
Тэлмэн

Голомт банкны
Стратеги хамтын ажиллагааны хэлтэс
UX инженер

Баттулга
Оюунтөгс

Голомт банкны
Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтэс
Администратор

Алтангэрэл
Энхболд

Голомт банкны
Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтэс
Кибер аюулгүй байдлын администратор

Ариунболд
Индра

Дата Удирдлагын хэлтэс
Дата Сайнтист

Үйл ажиллагаа (2020)

Эвентийн нээлтийн үйл ажиллагаа

Эвентийн нээлтийн үйл ажиллагаа

Илтгэлийн хэсэг - INFRASTRUCTURE ENGINEERING

Илтгэлийн хэсэг - DATA ENGINEERING CAREER PATH

Илтгэлийн хэсэг - STORYTELLING WITH DATA

Илтгэлийн хэсэг - STORYTELLING WITH DATA

Илтгэлийн хэсэг - CYBERSECURITY TRENDS TO KNOW IN 2020

Илтгэлийн хэсэг - CYBERSECURITY TRENDS TO KNOW IN 2020

Хөтөлбөрийн асуулт, хариултын хэсэг

Хөтөлбөрийн асуулт, хариултын хэсэг

Хөтөлбөрийн асуулт, хариултын хэсэг