ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ


Дижитал мэргэжилтэн хөтөлбөр нь Голомт банкны мэдээллийн технологийн хэсгээс санаачлан зохион байгуулж буй Information Technology буюу мэдээллийн технологийн чиглэлээр ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч, мэдээлэл зүйн багш, болон их дээд сургуулийн оюутан залуусыг дижитал технологийн эрин зуунд мэргэжилтэн болгон бэлтгэх зорилготой билээ.

Дижитал мэргэжилтэн гэж хэнийг хэлэх вэ?


Productivity and Efficiency
Технологи, инновацийн хөгжлийн шинэ эрин үед бүтээлч, үр ашигтай хөгжиж чадах хүнийг дижитал мэргэжилтэн хэмээн тодорхойлно. Энэ нь үйлдвэрлэл ба хэрэглээнд илүү өндөр хүлээлтүүдийг үүсгэх боллоо
Innovation
Дэлхийн эдийн засгийн чиг хандлага үйлдвэрлэлийн газрууд, тээвэр логистик, худалдаа үйлчилгээ, болон санхүүгийн бүх салбарт хамтын ажиллагааны цоо шинэ хэлбэрийг шаардаж байна
Solution
Аливаа үйлдлийн систем өөрөө бие даан шийдвэр гаргах, оновчлох чадвартай болж байгаа нь хүнээс хамаарах хүчин зүйлийг ихээхэн багасгаж байна. Өөрөөр хэлбэл их хэмжээний мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад тулгуурлан өрнөж байна

Дижитал мэргэжилтэн хөтөлбөр


Бидний дурсамж


This is the caption content Captions <em>can</em> contain <strong>HTML</strong> This will be overridden A really really really long caption Captions <em>can</em> contain <strong>HTML</strong> This will be overridden A really really really long caption A really really really long caption